Modules

Hieronder een overzicht van de belangrijkste modules en hun mogelijkheden:

Dashboard
Klanten/Leveranciers
Offertes
Opdrachten/Bestellingen
Aankopen
Leveringen
Facturen
Parameters
Artikels
Template beheer
Stock beheer
Map overzicht
Extra velden beheer
Skins
Backup

Dashboard

Dashboard
Startscherm waar je een overzicht krijgt van de belangrijkste informatie en vanwaar je direct een klant, offerte, factuur, … kan aanmaken.
Hier kan je ook grafieken weergeven indien gewenst.
Alle knoppen zijn onderverdeeld in groepen die je elk afzonderlijk kan verbergen indien nodig.

Klanten/Leveranciers

Companies    Screen3
Alle modules vertrekken vanaf een overzicht scherm.
In dat scherm is het gemakkelijk om te filteren, sorteren, groeperen, …
Al deze data kan gemakkelijk geprint of ge-exporteert worden.
Wanneer je dubbel klikt op een lijn gaat de fiche open van de geselecteerde lijn.
Een bedrijf kan je markeren als klant en/of leverancier.
Hier kan je ook al zijn data aanvullen en meerdere adressen en communicatiemiddelen ingeven.
Met de tabs bovenaan kan je snel alles opvragen waar die klant in voor komt.
Per fiche is het mogelijk documenten toe te voegen die opgeslaan worden in een map die geconfigureerd staat in de parameters.
Die folder zou eventueel op dropbox of google drive kunnen staan zodat alle documenten automatisch overal raadpleegbaar zijn.

Offertes

ScreenOffer
Net zoals bij de bedrijven vertrek je standaard vanaf een overzicht van offertes.
Bij het openen van een offerte fiche krijg je de basis gegevens van de offerte te zien en alle artikels die toegevoegd zijn.
Aan de hand van deze informatie kan een Word en pdf bestand gegenereerd worden die daarna kan gemaild worden naar de bijhorende klant.
Wanneer de offerte aanvaard wordt kan er een opdracht/bestelling aangemaakt worden met alle informatie uit de offerte.

Opdrachten/Bestellingen

Screen4    Screen5
In het overzicht scherm kan gemakkelijk de voortgang van een opdracht opgevolgd worden.
In het detail scherm krijg je de informatie te zien van de geselecteerde opdracht met alle facturen, bestellingen, … die te maken hebben met die opdracht.
Het scherm heeft het uitzicht van het offerte scherm en werkt op dezelfde manier.
Wanneer er een leverancier voorgedefinieerd is op de artikels kan je automatisch een aankoop bestelling aanmaken.

Aankopen

ScreenPurchase
Via deze schermen kan je alle leverancier aankopen opvolgen.
Alle aankopen die gemarkeerd worden als ontvangen komen automatisch terecht in de stock.

Leveringen


Vanop een opdracht kan je een leveringsbon genereren gebaseerd op de artikels in de opdracht.
Via dat scherm kan je de leveringen opvolgen en facturen genereren per levering.

Facturen

ScreenInvoice
Aan de hand van een opdracht kan je een factuur (of meerdere) maken.
De gegevens kunnen steeds nog aangepast worden indien nodig.
Net zoals bij een offerte kan je een word en pdf document genereren en opsturen naar de klant.

Parameters

Parameters
Alle parameters van het programma zijn gegroepeerd in 1 scherm onderverdeeld per categorie.
Zo kan je hier de locatie van de database en folder zetten, maar ook de namen waarmee elke offerte, factuur, … moet beginnen en vanaf welke nummer.
Ook kan je de parameters aanpassen van het automatisch backup systeem.

Artikels

Screen6
In het artikels scherm beheer je alle artikels die gebruikt kunnen worden in het programma.
Per artikel kan je een leverancier (of meerdere) selecteren en ook de aankoop en verkoop prijzen zetten.
Aangezien elke prijsaanpassing bijgehouden wordt kan je een historiek zien van alle prijzen.

Template beheer

Screen7
In het programma zitten enkele standaard templates voor de offerte, factuur, …
Al deze offertes kan je volledig zelf aanpassen volgens de stijl en kleuren van uw bedrijf.

Stock beheer

ScreenStock
Alle leverancier aankopen die gemarkeerd staan als toegekomen worden automatisch toegevoegd in de stock.
Via dit overzicht kan je gemakkelijk opvolgen welke artikels (bijna) uit stock zijn, in bestelling zijn, …
Net zoals bij de andere overzichten kan je gemakkelijk filteren, sorteren, exporteren, …

Map overzicht


Via deze module is het mogelijk een overzicht van alle klanten en leveranciers te krijgen op een map.
Indien er op een opdracht een locatie ingevuld is kan je deze ook weergeven op de map.
Er kan gewisseld worden tussen bing maps en open street maps en meerdere views.
Ook is het mogelijk een route te berekenen via google maps en de map te exporteren.

Extra velden beheer

   
Het is mogelijk om bij een opdracht extra velden aan te maken en in te vullen.
Die velden kunnen automatisch ingevuld worden in een document.
Op deze manier is er geen beperking in de mogelijke data die je kan bijhouden.

Skins

Skins
Het volledige programma kan je aanpassen van uitzicht volgens uw eigen voorkeur.

Backup

Bij het sluiten van de applicatie (of bij een manuele klik op de backup knop) wordt er een backup gemaakt van alle gegevens in de database.
Indien er een probleem zou zijn met de database is het dus gemakkelijk een backup terug te zetten.

Reacties zijn gesloten.